Klindt Træning & Terapi

Min hjemmeside er p.t. ved at blive moderniseret, men du kan i mellemtiden finde alle vigtige informationer om Klindt Træning & Terapi hér – ligesom du i menuen foroven kan læse om mit behandlingstilbud til mennesker, der er ramt af hjernerystelse.


Klindt Træning & Terapi


Klindt Træning & Terapi er et unikt koncept, der forbinder traditionelle og helhedsorienterede metoder, som tilsammen giver en nøgle til sundhed og trivsel.

I min klinik i centrum af København tilbydes individuelle terapier for mental og fysisk sundhed, f.eks. efter kortere eller længerevarende stress-tilstande, og for en sikker restitution, f.eks. efter whiplash-skader, hjernerystelse eller andre fald- og stødtraumer.

De individuelle terapier gives også forebyggende som en sikkerhed mod udtrætning og stress i en travl hverdag.

Derudover har jeg et omfattende program med kortere og længerevarende kurser, hvor man kan lære specifikke øvelser fokuseret på fysisk velvære, nærvær og fordybelseskraft.

Kurserne er skræddersyet til individuelle kursister, men derudover har jeg også kurser til virksomheder, som gerne vil hjælpe deres medarbejdere til en hverdag med mere ro, mindre stress og større arbejdsglæde.

 


Klindt Terapi kan anvendes ved behandling af en række helbredsproblemer, og terapiforløbene sigter mod at skabe indre ro, smertereduktion og bedre søvn.

 

Terapien, der understøtter indre ro, retter sig imod symptomer som:

 • rastløshed
 • uro i kroppen
 • tankemylder
 • unødigt højt tempo

 

Terapien, der understøtter smertereduktion, retter sig imod symptomer som:

 • smerter i, og omkring, nakke- og skulderområdet
 • smerter i, og omkring, lænde- og bækkenområdet
 • hovedpine
 • svimmelhed og træthed (f.eks. efter piskesmæld)
 • vægtbæringssmerter (f.eks. efter bækkenløsning)
 • tinnitus (såfremt denne er spændingsudløst)

 

Terapien, der understøtter bedre søvn, retter sig imod symptomer som:

 • nedsat koncentrationsevne
 • nedsat hukommelse
 • lav tolerance
 • forringet søvnkvalitet

 

Læs mere om behandlingerne længere nede på denne side.


Priser:

Standard terapi/behandling: kr. 750,- (60 minutter).
Udvidet terapi/behandling: kr. 875,- (75 minutter).
To timers særlig støttende terapi/behandling: kr. 1.200,- (120 minutter).

 

Betaling: Efter hver afsluttet behandling (Dankort modtages).

Er du medlem af sygesikringen ”danmark”, har du mulighed for selv at sende din kvittering for standard eller udvidet terapi/behandling ind til dem og få et tilskud på kr. 78,- for hver gang, du har været hos mig.

 

Kontakt:

Til individuel behandling og terapi er adressen:

Åbenrå 29, 2.
1124 København K
(Der er 3 minutters gåtur fra Nørreport Station.)

Tlf. 20 76 81 12
E-mail: mail@hennyklindt.dk

 

Ved tidsbestilling og anden konsultation:

Brug ikke e-mail, men ring venligst til mig i følgende tidsrum:
Mandag og onsdag, kl. 8 – 9.

Uden for telefontid kan korte beskeder indtales på min telefonsvarer, hvorefter jeg vil ringe tilbage hurtigst muligt.


Nyt behandlingsprogram: Få hjælp til at komme dig efter en hjernerystelse. Se mere i menuen foroven (www.hjernerystelse.info).

Jeg udgiver også DVD’er og CD’er med Klindt-træningen, som man dagligt kan benytte derhjemme til bl.a. at forebygge negativ stress, reducere smerter, opnå bedre søvn og vedligeholde indre ro. Nogle af disse kan også fås som digitale filer.


Om Henny Klindt:

Jeg har mere end 25 års erfaring indenfor terapi og træning og forbinder traditionelle og helheds-orienterede behandlingsmetoder, der gør det muligt at fokusere både på mentale, emotionelle og fysiske problemer og løsninger.

Jeg er oprindelig uddannet fysioterapeut men har videreuddannet mig på en række områder med bl.a. en diplomeksamen i kraniosakral diagnostik og terapi. Fra Hygeia College i England er jeg uddannet som Colour Practitioner. En Colour Practitioner arbejder med forbindelsen mellem krop og bevidsthed, og på Hygeia College er dette arbejde rodfæstet i Goethes farvelære.

I den individuelle behandling anvendes kraniosakral-terapiens nænsomme og dybe metode i både undersøgelserne og behandlingerne. Et andet væsentligt aspekt i mit arbejde er bevægelses-kinesiologien. Denne terapiform er udviklet af doktor i kiropraktik, George Goodheart, og den giver mulighed for at se på muskel- og ledfunktionen som et spejl af akupunktur-systemets balance. Bevægelses-kinesiologien bruges til at vurdere og optimere musklernes afslapningsevne og energi-niveau.

Jeg er medlem af Dansk Selskab for Osteopatisk Kraniosakral Medicin, som er stiftet af speciallæge Johannes Fossgreen.

Jeg har også i mere end 10 år (80 timer årligt) fulgt undervisning og fået træning og supervision i Vedfelt Instituttets psykoterapeutiske metode, der tager udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer og forsøger at støtte de selvregulerende og selvhelbredende kræfter i personligheden.


Uddybende forklaring af behandlingerne:

 

Ved standard terapi/behandling på 60 minutters varighed:

Der fokuseres på fysiske led- og muskelproblemer.

Er relevant i forbindelse med hyppige smerteoplevelser fra bevægeapparatet.

Behandlingen tilrettelægges ud fra:

 • en holdningsanalyse
 • en craniosakral-rytme diagnostik
 • en muskelenergi diagnostik

 

Behandlingen består af en dyb ledfjedrings-behandling baseret på den craniosakrale metode og en overskudsgivende muskelenergi-behandling.

De to metoder vil tilsammen optimere og stabilisere kroppens led- og muskelfunktioner.

Derudover kan aftales en dyb afspændingsbehandling, der støtter hvile- og søvnkvaliteten. Dette vil forlænge behandlingstiden til i alt 75 minutter.

 

Ved den udvidede terapi/behandling på 75 minutters varighed:

Der fokuseres på mentale og fysiske træthedstilstande.

Er relevant i forbindelse med fald- og stødtraumer, restitution efter hjernerystelse, akut overanstrengelse med angst og depressionssymptomer og ved udtrætning/udbrændthedssymptomer i forbindelse med negative stress-tilstande.

Terapien tilrettelægges efter behovet for teknikker, der er:

 • beroligende/støttende
 • energiopbyggende/stimulerende
 • afspændende/restituerende

 

Terapien består af craniosakral terapi, krops-afbalancering, guidning mod afspænding og indre stilhed, samt vejledning i dybe energigivende visualiseringer. Herigennem optimeres roen og restitutionskraften i nervesystemet.

Behandlingerne tilbydes også som ressource-optimerende og forebyggende: Både standard og den udvidede behandling kan bestilles som ressource-optimerende f.eks. i forbindelse med store fysiske udfordringer eller større projekter og afleveringer, der kræver en særlig stor mental koncentration over længere tid.

 

Ved den særlig støttende terapi/behandling på 120 minutters varighed:

Generelt fokuseres der på de mulige årsager til en utilstrækkelig evne til ”at give efter” og ”at give slip” i krops- og tankemønstre, der begrænser overskud, robusthed, sociale færdigheder og kreativ ide-udvikling.

Individuelt aftales og sammensættes kropsterapien i forhold til det ønskede specifikke mål såsom:

 • at kunne være åben, spontant imødekommende og samtidig kunne mærke sine egne grænser og behov
 • at kunne tænke tillidsfuldt, ide-skabende og samtidig fornemme åndedrætsdybden og kropstyngden
 • at kunne mærke og respektere, når det er tid til at holde pause, for så at kunne yde af hjertens lyst uden at miste søvndybde og restitutionskraft

 

Terapien skaber mulighed for at ændre selv meget gamle forsvarsspændinger i kroppen, og der vil være tid til en genopdagelse af årsager og sammenhænge mellem tanke/følelse og kropslige mønstre fra de historier, som din krop stadig husker og belastes af.

Erindringerne mødes nænsomt og respektfuldt i det fællesskab, som er nødvendigt for at vende den belastede erfaring til en indsigt, som kan forbinde sig til dine ressource- og styrkesider.